Toiminta

Yhdistyksemme tärkein tehtävä on valvoa työehtosopimusten, muiden sopimusten, sekä lakien ja asetusten noudattamista jäsenten työpaikoilla; osaston valitsemien luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien avulla.   Osastomme valitsemia henkilöitä osallistuu myös toimikuntien ja muiden yhteistyöelinten toimintaan työpaikoilla.

Toimintamme tarkoituksena on myös pyrkiä parantamaan jäsentemme työehtoja ja työoloja yhteistyössä oman liittomme kanssa.Työsuojeluedustajamme ja jäsenemme tekevät työpaikoilla yhteistyötä työnantajien kanssa työturvallisuuden parantamiseksi ja työtapaturmien estämiseksi.

Osasto 531:n edustajat toimivat  jäsenten tukena erimielisyysasioissa ja muissa ongelmatilanteissa.Pidämme tärkeänä, että erimielisyydet ja ongelmat ratkaistaan neuvottelumenettelyn kautta.Pyrimme edistämään yhteistyötä ja hyvää neuvottelukulttuuria työpaikoilla.

Yhdistyksemme osallistuu SAK:n paikallisjärjestön IAP:n toimintaan, sekä oman liittomme TEAmin toimintaan.  Lisäksi osallistumme uuden "Peruskemian ammattiosastojen yhteistyöryhmän" toimintaan web-sivujen kautta ja lähettämällä edustajamme vuosittaisiin kokouksiin.

Järjestämme mahdollisuuksien mukaan omia vapaa-ajan tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.